• Vođenje poslovnih knjiga • Porezne evidencije • Obračun PDV-a • Izrada izvješća za banke • Obračun plaća • Kadrovska evidencija • Izrada godišnjih izvješća • Predaja izvještaja Poreznoj upravi i FINI